دفتر مرکزی: بزرگراه آل احمد، نرسیده به پل آزمایش مجتمع نگین بلوک 10 واحد 43
Email: info@Farabanasazan.com

معاونت اجرایی: 09122193220
معاونت فنی: 09124883454

همچنین برای  تماس فوری 24 ساعته و مکاتبه از طریق Email می‌توانید از فرم زیر استفاده فرمایید:

کد ضدروبات
7 + 15 =