اجرا به روش بالا به پایین (Top Down)

اجرا به روش بالا به پایین (Top Down)

روش نوین گودبرداری بی خطر تاپ دان (Top Down) – حذف نیلینگ و مشکلات حقوقی- افزایش سرعت اجرا- کاهش هزینه ها– کاهش ریسک گودبرداری

ادامه مطلب

اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل

سقف هاى بتن مسلح به دليل نياز به كنترل تغيير شكل ها و ترك ها، بسيار مورد توجه و گاه محدود به دهانه هاى كوچك مى شوند. حال اگر بتوان مقطع سقف هاى بتن مسلح، به ويژه دال ها را به نحوى بهبود بخشيد كه بتواند علاوه بر تأمين ضوابط كنترلى، در دهانه هاى بزرگ نيز مجاز به استفاده باشد و هم چنين در مقايسه با دال هاى مشابه از وزن كمترى برخوردار...

ادامه مطلب

آزمایشات و تائیدیه ها

آزمایشات و تائیدیه ها

  آزمونهای صورت گرفته بر روی پانلها توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به شرح ذیل است: 1- آزمون بارگذاری متمرکز بر روی سقف. 2- آزمون خمش سقف تحت اثر بارهای ثقلی. 3- آزمون ارتعاش وتعیین فرکانس طبیعی سقف. 4- آزمون مقاومت فشاری بتن سبک مورد استفاده در سقف. 5- آزمون کشش ورق از نمونه ورق ها و ناودانی های بکاررفته در سقف.   تماس...

ادامه مطلب