نقش انرژی خورشیدی در بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی ساختمانها

نقش انرژی خورشیدی در بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی ساختمانها

نقش انرژی خورشیدی در بهینه سازی مصرف انرژی  و طراحی ساختمانها مقدمه رشد روز افزون جمعیت و نیاز بشر به انرژی برق، لزوم بهره برداری بهینه از سامانه مولدهای الکتریکی مانند نیروگاه های برقابی، هسته ای و فسیلی را اثبات می کند. همچنین با توجه به رویکرد ساخت ساختمانها به سمت ساختمانهای سبز( استفاده از منابع طبیعی قابل بازیافت) و محدودیت...

ادامه مطلب