اجرای پروژه های بتنی با روش تاپ دان

اجرای پروژه های بتنی با روش تاپ دان

اجرای سازه های بتنی به روش تاپ دان دارای جزئیات پیچیده ای است. همچنین ساخت قطعات بصورت پیش ساخته نیاز به تجهیزات مخصوص و تجربه می باشد. چرا که در صورت بروز کوچکترین خطا در حین ساخت قطعات، بخصوص ستونهای پیش ساخته، نصب آنها  به روش تاپ دان با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. این شرکت با بهره گیری از بالاترین تکنولوژی ها اقدام به ساخت قطعات...

ادامه مطلب