تیرچه‌های بتنی

تیرچه‌های بتنی

برای اجرای سقفهای تیرچه بلوک از تیرچه های بتنی یا تیرچه های فندوله استفاده می شود. طبق استانداردملی  1-2909  )تجدید نظر اول) ایران، خرپا قطعه‌ای ساخته شده از فولاد و بتن است که با قرارگیری بلوک‌ها در روی آن به عنوان قالب، با بتن پوششی (در جای ریخته شده) مقطع مرکب T شکل مناسبی را تشکیل می‌دهند.خرپاها در سه مرحله، تحت بارگذاری قرار...

ادامه مطلب