پروژه دانشکده علمیه تهران

پروژه دانشکده علمیه تهران

در این پروژه پس از اجرای بتن مگر و پیاده سازی آکسها اقدام به اجرای شبکه های فولادی فونداسیون شده است. اجرای بتن مگر به رگلاژ کردن زمین و جلوگیری از نفوذ سولفاتها امری ضروری است. پس از اجرای قالب بندی فونداسیون و مهار قالب ها توسط جک ها عملیات بتن ریزی صورت گرفته است. در این پروژه از پمپ ثابت برای بتن ریزی استفاده شده است. استفاده از...

ادامه مطلب