پروژه حوزه علمیه خواهران مشهد

پروژه حوزه علمیه خواهران مشهد

مشخصات پروژه حوزه علمیه خواهران مشهد (در دست اجرا) زیربنا 4500 متر مربع کاربری اداری-دانشگاهی مالک: سازمان حوزه علمیه قم مجری: شرکت ساختمانی فرابناسازان در این پروژه از اسکت بتنی با پوتر و پایه به همراه سقف تیرچه بلوک استفاده شده است.سیستم باربر جانبی ساختمان در هر دوطرف دیوار برشی مسلح بتن آرمه میباشد که موجب کاهش مقاطع تیرها و...

ادامه مطلب