اجرای تاپ دان

اجرای تاپ دان

اجرای سازه های فلزی و بتنی عمیق با روش خودمهار تاپ دان(Top Down) بدون نیاز به گودبرداری عمیق- جایگزین مناسب روش نیلینگ و انکراژ امروزه با توجه به بالا رفتن جمعیت، ارزش زمین نیز بالاتر رفته است که به موجب آن، بلند مرتبه سازی رواج بیشتری یافته است. اکثر سازه های بلند مرتبه بمنظور تامین پارکینگ و جانمایی تجهیزات تاسیساتی دارای گودهای...

ادامه مطلب