سسيستم ساختمانى قاب هاى سبك فولادى سرد نورد

سسيستم ساختمانى قاب هاى سبك فولادى سرد نورد

ساختمان هاى پيش ساخته فولادى سبك (Light Weight STEEL frame) موسوم بهLSF به صورت اجراى خشك و عمدتاً با استفاده از اتصالات پيچى و به روش توليد صنعتى به كار گرفته مى‌ شود. اين ساختمان ها از سه جزء اصلى شامل مقاطع متشكل از ورق هاى فولادى سرد نورد شده براى سازه، صفحات تخته گچى به عنوان پوشش رويه درونى و لايه عايق حرارتى و صوتى، تشكيل مى شوند. كاربرد...

ادامه مطلب